Zatiaľ je to tajomstvo

Stalo sa už tradíciou, že sa na festivale Zázračný oriešok udeľuje okrem cien pre rozhlasové rozprávky aj Zvláštna cena Rozhlasu a televízie Slovenska a Zvláštna cena Literárneho informačného centra - Cena Márie Ďuríčkovej.

Zvláštna cena RTVS je určená výraznej rozhlasovej umeleckej osobnosti (herec, režisér, hudobník), ktorá svojím celoživotným dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti. Doteraz túto cenu získali herci Emília Vášaryová, Richard Stanke a Boris Farkaš. Kto ju získa v tomto roku, dozvieme sa na otváracom večere festivalu.

Zvláštna cena Literárneho informačného centra - Cena Márie Ďuríčkovej je určená autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos.  Táto cena sa udeľovala zatiaľ len dvakrát. Získal ju spisovateľ, dramaturg, režisér a autor rozhlasových hier Ján Uličiansky a tiež spisovateľ, básnik, dramatik, scenárista Daniel Hevier. A v tomto roku? Dozvieme sa čoskoro.
Newsletter
Detská knižnica