obrázok

UČÍME SE ČTENÍM
/ podpora čitania, pre deti

01. 05. 2018 - 31. 12. 2018

Projekt Učíme sa čtením patrí k aktivitám našej knižnice, cieľom ktorých je rozšírenie knižničného fondu, podpora vzdelávania občanov národnostných menšín a rozvoj úrovne čitateľskej gramotnosti. Prostredníctvom projektu Učíme sa čtením obohacujeme knižničný fond dielami českých autorov, pôvodnou, prekladovou, umenovednou, odbornou a spoločensko-vednou literatúrou a výberovými prekladmi významných diel cudzojazyčnej literatúry do češtiny.

Týmto projektom chceme priblížiť príslušníkom českej menšiny, ale aj slovenským deťom a mladým ľuďom hodnotné diela českej literatúry z krajiny, ktorá nám je historicky i kultúrne blízka. Realizáciou projektu Učíme sa čtením podporíme národnú identitu a rozvoj materinského jazyka detí a dospelých patriacich k českej menšine.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým deti v predškolskom veku, seniori, odborná a široká verejnosť a domáci i zahraniční návštevníci nášho mesta. Snažíme sa tiež v čo najvyššej miere uspokojiť požiadavky a nároky študentov stredných a vysokých škôl, študujúcich na českých vysokých školách a ľudí, ktorí pre svoje štúdium, osobný rozvoj a zvýšenie kvalifikácie potrebujú odbornú literatúru dostupnú len v českom jazyku.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULT MINOR
Newsletter
Detská knižnica