obrázok

PhDr. Riapoš Ján, Dr.h.c. (1968)

Narodený
28. 09. 1968, Heľpa

Pôsobnosť
Bratislava, Piešťany

Typ autority
Predseda paralympijského výboru, najúspešnejší paralympijský športovec v dejinách Slovenska, hráč za Športový klub Kúpele Piešťany.

Životopis
Po ťažkej automobilovej nehode a dlhodobej rehabilitácii ostal pripútaný na vozík. Začal sa aktívne venovať športu (stolnému tenisu vozičkárov) a stal sa najúspešnejším paralympionikom Slovenska. Z olympijských hier si doteraz priniesol štyri zlaté a jednu striebornú medailu. Je päťnásobným majstrom Európy, majstrom sveta z r. 2010. Je predsedom Slovenského paralympijského výboru (od r. 2003) a Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (od r. 2002). Je viacnásobným víťazom ankety Najlepší športovci Piešťan. Od roku 2018 Slovenský paralympijský výbor spoluorganizuje bezbariérový festivalu Paráda na Kúpeľnom ostrove. Pri príležitosti životného jubilea mu 19. novembra 2018 vedecká rada VŠZaSP sv. Alžbety udelila čestný doktorát doctor honoris causa v odbore sociálna práca, za reprezentáciu Slovenska v zahraničí a 25 ročnú prácu s telesne znevýhodnenými športovcami. Ján Riapoš vytvoril systém integrácie ťažko zdravotne postihnutých v športovej i vzdelávacej oblasti. Založil stolnotenisovú ligu pre hendikepovaných i zdravých hráčov. Vychováva a motivuje ďalších hendikepovaných športovcov a reprezentantov slovenskej republiky.

Odkazy

Ocenenia
Rad Ľudovíta Štúra III. triedy
Newsletter
Detská knižnica