obrázok

Mgr. Tibenský Peter (1990)

Narodený
Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Nohejbalista, hráč Nohejbalového oddielu Kúpele Piešťany.

Životopis
Odchovanec piešťanského nohejbalu vyrastal a trénoval pod vedením nestora slovenského nohejbalu – Miloša Fabiana, neskôr sa ho ujal Ján Zvonček. Ako 16 – ročný získal striebornú medailu v kategórii dvojíc na Majstrovstvách sveta juniorov a žien v Opave (október 2006). Na Majstrovstvách sveta 2008 v Přerove získal striebornú medailu v kategórii trojčlenných družstiev a bronzovú v singli. Na Majstrovstvách Európy juniorov a žien 2009 v rumunskej Oradei, kde bol kapitánom mužstva, získal striebornú medailu v kategórii trojíc. Za tieto skvelé výsledky sa dostal aj medzi desiatku najúspešnejších juniorských športovcov mesta Piešťany za roky 2006, 2007 a 2008. V roku 2015 ukončil magisterské štúdium na UK v Bratislave, Odbor trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, špecializácia Kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe.

Newsletter
Detská knižnica