obrázok

Prof. MUDr. Komadel Ľudovít, DrSc. (1927)

Narodený
01. 11. 1927, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
01. 09. 2022

Pôsobnosť
Bratislava, Piešťany

Typ autority
Lekár, plavec, účastník olympijských hier, tréner, bývalý predseda lekárskej komisie FISU, vysokoškolský pedagóg.

Citácia
Ľudovít Komadel má osemdesiat. Prvý piešťanský svetový rekordér. (Revue Piešťany 1/2008. Vydavateľ: Mesto Piešťany. Autor: Štefan Gregorička.)

Životopis
V rokoch 1942 – 1950 pretekal za Slovan Piešťany. Bol prvým piešťanským plavcom v histórii, ktorý prekonal svetový rekord. Bolo to 16. decembra 1945 na piešťanskej Eve, keď v rámci oddielových pretekov časom 5:35,9 minúty prekonal svetový rekord na 400 metrov prsia, ktorého
držiteľom bol dovtedy Nemec Heine. V roku 1947 štartoval na ME v morskej vode v Monte Carlo. Tiež bol prvý športovec Piešťan, ktorý sa zúčastnil olympijských hier. Bolo to v r. 1952 v Helsinkách, kde vyrovnal v pretekoch na 200 m prsia v rozplavbe vtedajší olympijský rekord. Vo finále skončil ôsmy. Po skončení aktívnej činnosti sa stal trénerom a v roku 1956 bol na OH v Melbourne trénerom Ladislava Bačíka.
Je zakladateľom histórie slovenského plávania. Zastával viacero významných funkcií: tréner Slovan Bratislava (1955 – 1960), predseda Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva (1971–1994), lekár československej výpravy na OH v Mexiku (1968), účastník olympijských vedeckých kongresov (1956 – 1988), člen exekutívy Medzinárodnej federácie vysokoškolského športu FISU (1969 – 1979), predseda Lekárskej komisie FISU (1975 – 1983), účastník svetových univerziád (1959 – 1987).
K životnému jubileu, 80. narodeninám, mu primátor mesta venoval Pamätnú plaketu primátora.
Ocenenia: Majster športu 1953, Rytier Talianskej republiky 1970, Za zásluhy o rozvoj čs. telesnej výchovy I. stupňa 1977, Nositeľ bulharského Radu rytiera z Madary II. stupňa 1977, Čestný člen Spoločnosti telovýchovného lekárstva v Rakúsku 1984 a v Maďarsku 1985, Vyznamenanie Akadémie športu USA za výchovu a výskum 1985, doživotný člen Medzinárodnej federácie vysokoškolského športu FISU 1985, Olympijský rád v striebre MOV 1992 (toto ocenenie získal ako vôbec prvý Slovák). V roku 2019 získal pri príležitosti 100. výročia založenia československého amatérskeho plaveckého zväzu ocenenie Osobnosť československého plávania.
Je autorom niekoľkých kníh: Otužovanie detí (1962) Otužovanie dieťaťa (1975), Vplyv telesnej výchovy na zdravie (1978), ako spoluautor Základy masáže pre poslucháčov telesnej výchovy (1966), Program športovej prípravy v tréningových strediskách mládeže: vodné pólo (1979), Zdravoveda: učebné texty pre cvičiteľov a trénerov 2.triedy (1981), Hygiena telesnej výchovy (1972, 1981), Lekárska kontrola športovcov: učebnica pre poslucháčov telesnej výchovy (1968).
K jeho 90. narodeninám vyšiel na web stránke SOV článok: DRŽITEĽ OLYMPIJSKÉHO RADU V STRIEBRE, OLYMPIONIK V PLÁVANÍ, BÝVALÝ ČLEN EXEKUTÍVY FIMS AJ FISU A POPREDNÝ TELOVÝCHOVNÝ LEKÁR PROFESOR ĽUDOVÍT KOMADEL MÁ 1. NOVEMBRA 90 ROKOV!

V roku 2020 sa stal Čestným občanom mesta Piešťany. Ocenenie získal za celoživotný prínos v oblasti športu a najmä plávania, za vynikajúce tvorivé výkony a za propagáciu mesta Piešťany.

Ľudovít Komadel zomrel 1. septembra 2022 vo veku nedožitých 95 rokov.

Ocenenia
Pamätná plaketa primátora mesta Piešťany
Olympijský rád v striebre
Newsletter
Detská knižnica