obrázok

Mgr. Javorka Anton (1941)

Narodený
12. 10. 1941, Moravany nad Váhom

Pôsobnosť
Piešťany, Košice, Trnava

Typ autority
Športovec - maratónec, futbalista, funkcionár v olympijskom hnutí, reprezentant ČSSR v atletike.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 15.)

Životopis
Vysokoškolské štúdium (1959 - 1963) absolvoval na Pedagogickom inštitúte v Trnave. Popri zamestnaní absolvoval Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave. Bol atlétom v TJ Družba Piešťany, 13 - krát reprezentoval Československo, prvýkrát v roku 1967 v maďarskom Szegede, naposledy v roku 1972 v Moskve. Roku 1968 dobehol na košickom maratóne ako tretí. Okrem atletiky vynikal aj vo futbale, v drese Lokomotívy Košice sa stal dorasteneckým futbalovým majstrom Československa. Neskôr hrával za Piešťany druhú ligu. V r. 1965 bol jedným zo zakladateľov Silvestrovského behu. Niekoľko rokov pôsobil ako riaditeľ CVČ Ahoj v Piešťanoch.
V súčasnosti ešte behá a venuje sa organizovaniu školského športu (projekt Kalokagatia). Podieľal sa na tvorbe publikácie Šport v Trnavskom samosprávnom kraji. Kniha je zameraná na najúspešnejších športovcov, trénerov, funkcionárov, rozhodcov kraja a športové kluby. Z Piešťanského okresu sa na tvorbe publikácie podieľali Anton Javorka a Štefan Gregorička, ktorý detailne zmapoval a zhrnul profily úspešných športovcov z Piešťan.
Dňa 9. júna 2017, na 52. valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru (SOV), sa Anton Javorka ako významný športový funkcionár za svoje osobitné zameranie činnosti na atletiku a mládež stal čestným členom SOV a za výnimočný prínos pre olympijské hnutie a šport získal Zlatý odznak SOV. Slovenský olympijský výbor viackrát ocenil mimoriadne zásluhy Antona Javorku. V roku 2000 mu udelil Bronzové kruhy SOV, v roku 2007 Strieborné kruhy SOV a v roku 2017 ho prijal za čestného člena SOV a udelil mu Zlatý odznak SOV. Za rok 2015 dostal výročné ocenenia SOV za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese – Cenu Vladimíra Černušáka.
Medzinárodný olympijský výbor Antonovi Javorkovi v roku 2007 udelil výročnú trofej Šport a propagácia olympizmu. Na slávnosti k 15. výročiu založenia SOV v Bratislave mu ju odovzdal vtedajší viceprezident MOV Thomas Bach.

Ocenenia
Zlatý odznak Slovenského olympijského výboru
Newsletter
Detská knižnica