obrázok

Ing. Debre František, PhD. (1951)

Narodený
17. 10. 1951, Kežmarok

Dátum a miesto úmrtia
19. 01. 2021, Piešťany

Pôsobnosť
Kežmarok, Piešťany

Životopis
Pochádza z Kežmarku, odkiaľ sa prisťahoval do Piešťan, kde pracoval vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby. Našu republiku reprezentoval ako odborný garant pre FAO v oblasti ochrany genetických zdrojov rastlín. Bol členom delegácie SR na IV. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite. V zemiakárstve sa podieľal na založení oddelenia Experimentálneho šľachtenia, čo bol mostík medzi vedou a šľachtením. V danom prostredí prvenstvom bolo napr. zostavenie plánov šľachtenia zemiakov pomocou rodokmeňov rodičov, hydroponické testovanie rodičovských partnerov zemiakov – bola to zároveň časť témy jeho ašpirantskej vedeckej práce; prvý hybrid sóje na Slovensku. Bol pri založení časopisu Genofond. V rokoch 1997 - 2002 bol členom Steering Committee of ECP/GR (European Programme for Crop Genetic Resources) riadený IPGRI Ríím. Výskumu a vývoju v oblasti biológie, živočíchov, rastlín a životného prostredia sa venoval v rokoch 2002 - 2017 vo svojej firme BioBonum s.r.o. V rokoch 2014- 2018 bol členom Komisie pre životné prostredie MÚ Piešťany. Od detstva je náruživý fotograf. Prešiel érou kúpeľňových fotokomôr bez zväčšovákov, prvý zväčšovák v Dome pionierov a mládeže v rodnom Kežmarku až po vlastné vybavenie fotokomory. Výrazný kvalitatívny skok priniesla digitalizácia. Od roku 2008 je členom Piešťanského fotoklubu. Jeho obľúbenou témou fotografií sú Tatry a kvety. V roku 2007 získal Cenu za najlepšiu outdoorovú fotografiu - Vysoké Tatry. V roku 2016 a 2018 získal čestné uznania za súbor fotografií na súťaži Trnavský objektív. V roku 2018 cenu Victoria Regia za najlepšiu fotografiu kvetín na Park foto 2018. V roku 2019 sa v Kultúrno spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch prezentoval výstavou František Debre - Moje dobré fotografie. Vernisáže výstavy sa zúčastnil aj známy slovenský fotograf Miro Gregor, ktorý v roku 2011 získal titul Osobnosť slovenskej fotografie. František Debre je autorom viacerých odborných publikácií, napr. Zhromažďovanie produkčných genetických zdrojov a ich hodnotenie - sója (1993), Genetické zdroje sóje (1998), Genetické zdroje láskavca (1998) a iné.

Newsletter
Detská knižnica