Obrázky z dediny
/ vychádzka

25. 06. 2008 o 10.00 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2
17. 06. 2009 o 09.30 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Návrat do dediny dávnych čias ako ju zaznamenali v zbierke Súkromného etnografického múzea Za krakovskú bránu v Krakovanoch spojený s odborným výkladom a (ne)tradičnou tvorivou dielňou. Sprievodné podujatie projektu Piešťanské vychádzky, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Newsletter
Detská knižnica