Vo vodách Sĺňavy
/ vychádzka

17. 07. 2008 o 13.00 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2
25. 06. 2009 o 10.00 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Veselá výletná plavba po vodnej ploche Sĺňava spojené s hľadaním a spoznávaním vodného vtáctva žijúceho v tejto lokalite.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Newsletter
Detská knižnica