obrázok

Ing. Haluzický Ivan (1913 - 1965)

Narodený
09. 03. 1913, Uherský Brod

Dátum a miesto úmrtia
11. 03. 1965, Bratislava

Pôsobnosť
Československo, Sovietsky Zväz, Piešťany, Sliač

Typ autority
Podplukovník letectva, aktívny počas Slovenského národného povstania v boji proti fašistom, pôsobil i v ZSSR.

Citácia
Piešťanské cintoríny. 2005. (Piešťany: Mestská knižnica, stredisko PIC, 2005.)

Životopis
Ivan Haluzický sa narodil 9. marca 1913 v Uherskom Brode. Do povedomia sa dostal zásluhou svojich odvážnych činov počas druhej svetovej vojny. V tom období bol veliteľom letiska v Piešťanoch. V auguste 1944 (v tom čase mal hodnosť stotníka) previedol piešťanskú povstaleckú posádku priamo do centra povstania, na letisko Sliač. Jej príslušníci potom bojovali na frontoch v Novej Bani, Martine, Vrútkach, Malom Šturci. Po potlačení SNP priletel do ZSSR, kde zastával vysokú veliteľskú funkciu v I. čs. zmiešanej leteckej divízii. Po vojne do r. 1949 pôsobil ako veliteľ leteckého pluku v Piešťanoch. V r. 1950 bol zatknutý a politicky prenasledovaný komunistickým režimom. V roku 1959 absolvoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Bratislave. Zomrel 11. marca 1965 v Bratislave. Rehabilitovali ho ako plukovníka letectva v roku 1968. Pochovaný je na cintoríne na Bratislavskej ceste, v hrobe C-7.
Pamiatku povstaleckej leteckej jednotky pripomína pomník v mestskom parku od akademického sochára L. Ľ. Polláka. Za jeho zásluhy je jedna z ulíc v Piešťanoch pomenovaná podľa neho – Haluzického ulica.

Odkazy

Ocenenia
Rad SNP I. triedy
Rad Červenej hviezdy in memoriam
Newsletter
Detská knižnica