obrázok

Dom č. 14 na Podzámskej ulici v Hlohovci

Dátum vzniku
17. storočie

Adresa
Hlohovec,
Hlohovec

Dom na Podzámskej ulici č. 14 v Hlohovci je dvojpodlažná budova s dvoma vchodmi a kamenným ostením. Miestnosti a chodby majú klenby, dvorná chodba oblúkové, do dvora otvorené arkády. Fasáda domu, datovaného do 17. storočia, pochádza zo začiatku 19. storočia. Na empírovej fasáde sú ako dekor reliéfne figurálne medailóny a pásy platických rozvilín. Pri poslednej oprave budovy roku 1982 sa na južnom priečelí objavili maľované renesačné fasády.
Na nároží objektu to bola maľovaná bosáž, lemovaná úzkym pásikom, ktorá sa opakovala i v horizontálnom páse v dolnej tretine južného priečelia. Pod štítom bol odkrytý jeden z typických renesančných dekorov - maľovaný pletenec. Pod maľovanou bosážou je rytá bosáž. Maľované fasády môžeme datovať už do 16. storočia, no nie je vylúčené, že samotná budova na Podzámskej ulici má ešte staršie stavebné jadro.

Newsletter
Detská knižnica