Zázračný oriešok 2001
/ festival, významné podujatie

13. 07. 2001 - 15. 07. 2001 Mestská knižnica mesta Piešťany

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Magická a hypnotická sila čítaného slova, koncentrované vnímanie ľudského hlasu, počúvanie, ktoré vťahuje do sveta predstáv. To bolo obsahom a témou 1. festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok s výrečným podtitulom Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe, ktorý sa konal v Piešťanoch pri príležitosti 75. výročia založenia Slovenského rozhlasu. Festival Zázračný oriešok si vypožičal názov z rozprávky o Popoluške. Organizátori chceli takto iste aj zámerne upozorniť na postavenie rozhlasu v dnešnom previzualizovanom svete, pričom Popoluška nebola len tak hocikto. No isté je, že ak chcela uspieť, musela byť veľmi trpezlivá. Trpezlivosť, ale aj fantázia prinášajú potom zázračné oriešky plné magických slov, zvukov, hudby, predpoklad bujnej a farbistej fantázie, ktorá sa rinie z rozhlasu, ešte viac bujnie v detských hlavách a uchováva sa nielen na páskach a CD, ale aj, a najmä, v knižkách...

Číslo ročníka
I. ročník

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica