obrázok

Prof. Wimmer Franz (1885 - 1953)

Narodený
03. 05. 1885, Bratislava

Dátum a miesto úmrtia
Lochham (Bavorsko)

Pôsobnosť
Piešťany, Bratislava, Praha

Typ autority
Architekt, predstaviteľ konzervatívnej (tradičnej) architektúry, vysokoškolský pedagóg.

Životopis
Vysokoškolské vzdelanie v odbore architektúra nadobudol na Technickej Univerzite v Mníchove. Po praxi sa vrátil domov, do vtedajšieho Prešporku. V roku 1929 prijal miesto v Prahe na Vysokej škole technickej, kde bol menovaný za riadneho profesora. Tu pracoval až do r. 1945. Pred príchodom ruského frontu odišiel z Prahy do Mníchova. Do Bratislavy sa už nikdy nevrátil. Jeho rodina bola po oslobodení Bratislavy pre nemecký pôvod vysťahovaná a internovaná do tábora v Petržalke. Zomrel v r. 1953 pri Mníchove. Pochovaný je v obci Passing.
Spolu so svojím spolupracovníkom Andreasom Szőnyim navrhol pre Piešťany množstvo budov, komplexov budov, rekonštrukcií, adaptácií a úprav budov. Medzi stavby projektované dvojicou "Prof. F. Wimmer & A. Szőnyi" patria rodinné domy pre stavebníkov známych mien: Wohlstein, Oravetz, Katser, Valer, Kollár, Majerčák, Antoš, Partoš, Alexy; penzióny (vily) Anna, Riviéra a Koss; fara pri rímsko – katolíckom kostole sv. Štefana kráľa, kúpeľný hotel Cyrilov dvor, areál cintorína na Bratislavskej ceste, kúpalisko Eva. Pracovali na projektoch realizovaných úprav Kúpeľnej dvorany, Kúpeľného hotela, Napoleonských kúpeľov (kantína), balneoterapie Irma, Ružového mlyna a na neuskutočnených návrhoch na hotel Arthros, reálne gymnázium, múzeum domácich umení, kláštor so školou, konviktom a chrámom. Najviac oceňovanými sú návrhy na záhradné mesto Floreát a Kolóniu umelcov.

Newsletter
Detská knižnica