obrázok

Prof. Ing. arch. Svetlík Ján (1912 - 1997)

Narodený
01. 02. 1912, Hybe

Dátum a miesto úmrtia
08. 12. 1997, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Autor bratislavského Slavína, vedúci architekt Bratislavy, bývalý predseda Zväzu slovenských architektov, vysokoškolský pedagóg, častý návštevník Piešťan.

Životopis
Je absolventom Českého vysokého učení technického v Prahe. Počas vojny pôsobil ako stredoškolský profesor. V r. 1945 – 1947 bol vládnym zmocnencom SNR pre obnovu vojnou zničených dedín a miest. V r. 1950 – 1952 bol vedúcim architektom Bratislavy, predsedom Zväzu slovenských architektov. Od r. 1952 začal pracovať na SVŠT, bol vedúcim Katedry urbanizmu Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave. Je autorom projektu pamätníka padlým Slavín. Pre Piešťany vypracoval projekt skupiny radových garáží, vybudovaných po druhej svetovej vojne na mieste dnešného Alexander centra na Winterovej ulici.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica