obrázok

Hrnčiar Ľudovít (1897 - 1967)

Narodený
02. 02. 1897, Pukanec

Dátum a miesto úmrtia
24. 08. 1967, Bratislava

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Učiteľ, riaditeľ meštianskej školy v Piešťanoch, redaktor, kultúrny pracovník, účastník protifašistického odboja, propagátor nových vyučovacích metód.

Životopis
Študoval v Banskej Štiavnici a do roku 1919 na Učiteľskom ústave v Leviciach. Od roku 1940 pôsobil ako riaditeľ meštianskej školy v Piešťanoch. Podľa miestnej Kroniky bol v roku 1944 zatknutý gardistami. V apríli 1945 po oslobodení Piešťan sa stal na krátke obdobie predsedom Okresného národného výboru.
Počas svojej pedagogickej praxe bol propagátorom nových vyučovacích metód, spoluredaktor časopisu Šariš, kultúrno – osvetový organizátor Matice slovenskej v Piešťanoch. Autor článkov o školských otázkach v Robotníckych novinách, Slovenskom denníku a v Našej škole.

Newsletter
Detská knižnica