obrázok

MUDr. Veselý Emil (1901 - 1989)

Narodený
18. 04. 1901, Vrbové

Dátum a miesto úmrtia
02. 02. 1989, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Bratislava, Praha, Viedeň, Berlín, Michalovce

Typ autority
Významný gynekológ, pôvodným menom Emil Weiss, v rokoch 1951 – 1973 prednosta a primár gynekologického oddelenia nemocnice v Piešťanoch.

Životopis
Strednú školu navštevoval v rodnom Vrbovom a maturoval v Svätom Jure. Vysokoškolský diplom získal v roku 1925 na univerzite v Prahe. Následne pôsobil na klinikách v Prahe, Viedni, Berlíne a Bratislave. V Piešťanoch mal ambíciu postaviť súkromné sanatórium situované v mestskom parku, avšak jeho zámery neboli realizované. V Piešťanoch pôsobil ako vedúci lekár na ženskom oddelení v Pro Patrii a Palace Sanatóriu. V roku 1935 sa oženil s Annou, absolventkou obchodnej akadémie. Kvôli jeho židovskému pôvodu mu bol v roku 1940 pozastavený výkon praxe, v roku 1942 dostal žltú legitimáciu. Neskôr pôsobil v nemocniciach v Martine, Spišskej Sobote, Banskej Bystrici. Skrýval sa na strednom Slovensku, bol zatknutý a deportovaný do zberného tábora v Seredi, päť mesiacov ho väznili. V roku 1946 si zmenil priezvisko z pôvodného Weiss na Veselý. V rokoch 1946 - 1951 pôsobil v Michalovciach, avšak onedlho sa vrátil do Piešťan. V roku 1951 sa stal prednostom a primárom gynekologického oddelenia ŠN v Piešťanoch, kde zotrval do roku 1973. Umrel vo februári 1989 a pochovaný je na cintoríne na Bratislavskej ceste.

Newsletter
Detská knižnica