O jednom spoločnom svete
/ pre deti, tvorivá dielňa

11. 06. 2012 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
12. 06. 2012 o 10.00 h Spojená škola Piešťany
13. 06. 2012 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Zaujímavé spoločné tvorivé dielne zdravých a handicapovaných detí.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica