obrázok

Peter Paško, Palo Luka, Peter Flynn Nižňanský, Julo Nagy: Nový Zéland - Magické momenty
/ výstava

23. 04. 2013 - 27. 05. 2013 Mestská knižnica mesta Piešťany
02. 09. 2013 - 25. 09. 2013 Galéria Labyrint MsKS Senec

Výstava veľkoplošných fotografií z ciest štyroch cestovateľov po Novom Zélande.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany
Rotary Club Piešťany

Newsletter
Detská knižnica