Peter Paško, Palo Luka, Peter Flynn Nižňanský, Julo Nagy: Nový Zéland - Magické momenty

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
23. 04. 2013 - 27. 05. 2013 | Mestská knižnica mesta Piešťany
02. 09. 2013 - 25. 09. 2013 | Galéria Labyrint MsKS Senec

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Rotary Club Piešťany

Popis
Výstava veľkoplošných fotografií z ciest štyroch cestovateľov po Novom Zélande.

Newsletter
Detská knižnica