Peter Paško, Palo Luka, Peter Flynn Nižňanský, Julo Nagy: Nový Zéland - Magické momenty - prezentácia
/ beseda

27. 05. 2013 o 17.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Cestovateľská prezentácia, sprievodné podujatie k rovnomennej výstave.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica