obrázok

Seilnacht Jozef (1859 - 1939)

Narodený
21. 01. 1859, Edingen

Dátum a miesto úmrtia
11. 02. 1939, Hlohovec

Pôsobnosť
Hlohovec, Leopoldov

Typ autority
Nemecký staviteľ oltárov zdržujúci sa väčšinou v Hlohovci, pracujúci na objednávku, zhotovil oltár pre piešťanský evanjelický kostol.

Citácia
Piešťanský dekanát. História. Umenie. Osobnosti. (Piešťany: Magma, 2003. s. 100 - 101.)

Životopis
Nepodarilo sa zistiť, kde v Nemecku študoval a pracoval, sám spomína len vandrovku. Prvá manželka bola Helena Mall. Do Hlohovca prišli Seilnachtovci asi v roku 1893 - 1894 a o rok na to mu manželka zomrela. Druhýkrát sa oženil s Barbarou Zimmermanovou. V Hlohovci bývali len rok. Majster potom odišiel pracovať do leopoldovskej väznice do rámovej továrne ako "werkfuhrer". Vyrezával formy, navrhoval tvary a učil väzňov pozlacovať. Tu pracoval desať rokov a potom sa vrátil do Hlohovca už natrvalo. Majster mal tri deti, a to len z prvého manželstva. Syn Ernest mu zomrel ešte ako sedem a pol ročný, dcéra Anna sa vydala do Budapešti a Jozefína do Hlohovca. Od nej pochádzajú tieto informácie. Manžel Jozefíny bol maliar a pozlacovač Emil Hoffman, spolupracovník svojho svokra. Prvú zákazku dostal Seilnacht v mieste svojho trvalého bydliska od grófa Erdödyho okolo roku 1905. Robil oltár v zámockej kaplnke v Hlohovci pre gotickú Madonu ako rodovú patrónku Erdödyovcov. Oltár bol inšpirovaný barokovým korunovačným oltárom z Dómu sv. Martina v Bratislave. Druhú veľkú prácu dostal od hlohovskej fary. Hlavný oltár sv. Michala vo farskom kostole je z roku 1910 a nadstavbu dokončil až v roku 1928. Podľa výpovede jeho dcéry Jozefíny medzi jeho diela patria tieto oltáre: v Smoloinskom, pravda zachoval sa iba výkres, v Šulekove (1935), Madunice - malý oltár sv. Cyrila a Metoda z dubu z Mlíča, Pastuchove, Horných Zeleniciach, Siladiciach, Dobrej Vode, Žlkovciach, Orešanoch, Veľkých Úľanoch, Nesvadoch, Čiernej Vode pri Galante, Slovenskom Grobe, Piešťanoch v evanjelickom kostole, Veľkom Bábe, Dunajskej Strede a v Smoleniciach. O viacerých pritom nevieme, ale celkom iste ich bolo viac a niektoré môžu byť už aj zničené v rámci neuváženej liturgickej obnovy. Sochy údajne dovážali z Banskej Štiavnice, Talianska a od tirolskej firmy Rungaldie. Jeho hrob by ste zbytočne hľadali na hlohovskom cintoríne, už neexistuje. Nikto sa oň nestaral, tak miesto predali pre iné hroby. Majster zomrel 11. februára 1939 v Hlohovci.

Newsletter
Detská knižnica