Vidíš ten náš vŕšok?

Typ podujatia
seminár

Dátum, čas a miesto konania
23. 05. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

SpoluusporiadateľBIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Popis
Seminár pre pedagógov a knižničných pracovníkov zameraný na čítanie a budovanie spoločného symbolického jazyka prostredníctvom povestí. Je venovaný jednej z kľúčových tém, ktorá sa týka rozvíjania kultivovaného čítania. Súčasné deti, ale aj dospelá populácia, majú problémy s vnímaním a dešifrovaním symbolického jazyka. Je to závažná prekážka pre vnútorný rast človeka. A v samotnom vzdelávacom procese z nej vyplývajú bariéry voči hlbšiemu porozumeniu literárnych textov. Lektorka: Mgr. Timotea Vráblová, CSc.

V spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave.

Newsletter
Detská knižnica