obrázok
doc. PhDr. Juraj Hladký

Doc. PhDr. Hladký Juraj, PhD. (1975)

Narodený
07. 08. 1975, Piešťany

Pôsobnosť
Trnava

Citácia
wikipedia

Životopis
Vysokoškolský pedagóg, slavista vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Podieľal sa na výskume a vydaní viacerých monografií. Spolupracuje na projekte Hydronymia Europaea, ktorej cieľom je zdokumentovať a analyzovať názvy európskych riek a vodných objektov od najstarších čias po súčasnosť. V rámci neho je autorom odbornej monografie Hydronymia povodia Dudváhu a Hydronymia povodia Nitry. Pôsobí v samospráve mesta Leopoldov (zástupca primátorky) a je známy aj ako autor kníh, ktoré sa venujú trnavskému regiónu.

Newsletter
Detská knižnica