obrázok

Stretnutie Piešťanského fotoklubu
/ stretnutie členov, koncert

11. 04. 2006 o 18.00 h Kursalon
25. 04. 2006 o 18.00 h Kursalon
09. 05. 2006 o 18.00 h Kursalon
23. 05. 2006 o 18.00 h Kursalon
06. 06. 2006 o 19.30 h Kursalon
20. 06. 2006 o 19.30 h Kursalon
04. 07. 2006 o 19.30 h Kursalon
18. 07. 2006 o 19.30 h Kursalon
01. 08. 2006 o 19.30 h Kursalon
12. 09. 2006 o 19.30 h Kursalon
26. 09. 2006 o 19.00 h Kursalon
24. 10. 2006 o 18.00 h Kursalon
07. 11. 2006 o 18.00 h Kursalon
21. 11. 2006 o 18.00 h Kursalon
05. 12. 2006 o 18.00 h Kursalon
19. 12. 2006 o 18.00 h Kursalon
16. 01. 2007 o 18.00 h Kursalon
30. 01. 2007 o 18.00 h Kursalon
13. 02. 2007 o 18.00 h Kursalon
27. 02. 2007 o 18.00 h Kursalon
13. 03. 2007 o 18.00 h Kursalon
27. 03. 2007 o 18.00 h Kursalon
10. 04. 2007 o 19.00 h Kursalon
24. 04. 2007 o 19.00 h Kursalon
08. 05. 2007 o 19.00 h Kursalon
22. 05. 2007 o 19.00 h Kursalon
05. 06. 2007 o 19.00 h Kursalon
09. 06. 2007 o 19.00 h Kursalon
03. 07. 2007 o 19.00 h Kursalon
17. 07. 2007 o 19.00 h Kursalon
31. 07. 2007 o 19.00 h Kursalon
14. 08. 2007 o 19.00 h Kursalon
28. 08. 2007 o 19.00 h Kursalon
11. 09. 2007 o 19.00 h Kursalon
25. 09. 2007 o 19.00 h Kursalon
09. 10. 2007 o 18.00 h Kursalon
23. 10. 2007 o 18.00 h Kursalon
06. 11. 2007 o 18.00 h Kursalon
20. 11. 2007 o 18.00 h Kursalon
04. 12. 2007 o 18.00 h Kursalon
18. 12. 2007 o 18.00 h Kursalon
08. 01. 2008 o 18.00 h Kursalon
22. 01. 2008 o 18.00 h Kursalon
05. 02. 2008 o 18.00 h Kursalon
19. 02. 2008 o 18.00 h Kursalon
18. 03. 2008 o 18.00 h Kursalon
05. 08. 2008 o 19.00 h Kursalon
19. 08. 2008 o 19.00 h Kursalon
03. 03. 2009 o 18.00 h Kursalon
17. 03. 2009 o 18.00 h Kursalon
31. 03. 2009 o 18.00 h Kursalon
14. 04. 2009 o 19.00 h Kursalon
28. 04. 2009 o 19.00 h Kursalon
12. 05. 2009 o 19.00 h Kursalon
26. 05. 2009 o 19.00 h Kursalon
09. 06. 2009 o 19.00 h Kursalon
23. 06. 2009 o 19.00 h Kursalon
07. 07. 2009 o 19.00 h Kursalon
14. 07. 2009 o 19.00 h Kursalon
28. 07. 2009 o 19.00 h Kursalon
04. 08. 2009 o 19.00 h Kursalon
18. 08. 2009 o 19.00 h Kursalon
01. 09. 2009 o 19.00 h Kursalon
15. 09. 2009 o 19.00 h Kursalon
29. 09. 2009 o 19.00 h Kursalon
13. 10. 2009 o 16.00 h Kursalon
27. 10. 2009 o 19.00 h Kursalon
08. 12. 2009 o 18.00 h Kursalon
22. 12. 2009 o 18.00 h Kursalon
05. 01. 2010 o 18.00 h Kursalon
19. 01. 2010 o 18.00 h Kursalon
02. 02. 2010 o 18.00 h Kursalon
16. 02. 2010 o 18.00 h Kursalon
02. 03. 2010 o 18.00 h Kursalon
16. 03. 2010 o 18.00 h Kursalon
30. 03. 2010 o 18.00 h Kursalon
22. 06. 2010 o 18.00 h Kursalon
03. 08. 2010 o 19.00 h Kursalon
17. 08. 2010 o 19.00 h Kursalon
31. 08. 2010 o 19.00 h Kursalon
14. 09. 2010 o 18.00 h Kursalon
28. 09. 2010 o 18.00 h Kursalon
12. 10. 2010 o 18.00 h Kursalon
09. 11. 2010 o 18.00 h Kursalon
07. 12. 2010 o 18.00 h Kursalon
21. 12. 2010 o 18.00 h Kursalon
04. 01. 2011 o 18.00 h Kursalon
18. 01. 2011 o 18.00 h Kursalon
01. 02. 2011 o 18.00 h Kursalon
15. 02. 2011 o 18.00 h Kursalon
01. 03. 2011 o 18.00 h Kursalon
15. 03. 2011 o 18.00 h Kursalon
10. 05. 2011 o 19.00 h Kursalon
24. 05. 2011 o 19.00 h Kursalon
06. 09. 2011 o 19.00 h Kursalon
20. 09. 2011 o 19.00 h Kursalon
11. 10. 2011 o 19.00 h Kursalon
23. 10. 2011 o 18.00 h Kursalon
08. 11. 2011 o 18.00 h Kursalon
22. 11. 2011 o 19.00 h Kursalon
06. 12. 2011 o 18.00 h Kursalon
20. 12. 2011 o 18.00 h Kursalon
03. 01. 2012 o 18.00 h Kursalon
17. 01. 2012 o 18.00 h Kursalon
31. 01. 2012 o 18.00 h Kursalon
14. 02. 2012 o 18.00 h Kursalon
28. 02. 2012 o 18.00 h Kursalon
13. 03. 2012 o 18.00 h Kursalon
27. 03. 2012 o 18.00 h Kursalon
10. 04. 2012 o 18.00 h Kursalon
24. 04. 2012 o 18.00 h Kursalon
08. 05. 2012 o 19.00 h Kursalon
22. 05. 2012 o 19.00 h Kursalon
05. 06. 2012 o 19.00 h Kursalon
19. 06. 2012 o 19.00 h Kursalon
03. 07. 2012 o 19.00 h Kursalon
17. 07. 2012 o 19.00 h Kursalon
04. 09. 2012 o 18.00 h Kursalon
18. 09. 2012 o 18.00 h Kursalon
02. 10. 2012 o 18.00 h Kursalon
16. 10. 2012 o 18.00 h Kursalon
30. 10. 2012 o 18.00 h Kursalon
13. 11. 2012 o 18.00 h Kursalon
27. 11. 2012 o 18.00 h Kursalon
11. 12. 2012 o 18.00 h Kursalon
08. 01. 2013 o 18.00 h Kursalon
22. 01. 2013 o 18.00 h Kursalon
12. 02. 2013 o 18.00 h Kursalon
26. 02. 2013 o 18.00 h Kursalon

Stretnutie priaznivcov dobrej fotografie z Piešťan a okolia, otvorené aj novým záujemcom, ktorí majú radi fotografiu, neboja sa svoje snímky ukázať aj ostatným, alebo sa chcú len tak oboznámiť s tým, čo sa v piešťanskej fotografii pripravuje.
Kaviareň Kursalonu - Frapperia.

Usporiadateľ: Kursalon
Piešťanský fotoklub

Newsletter
Detská knižnica