obrázok

Doba ľadová 2
/ film, pre deti

04. 05. 2006 o 17.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
05. 05. 2006 o 16.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
05. 05. 2006 o 17.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
06. 05. 2006 o 16.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
06. 05. 2006 o 17.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
07. 05. 2006 o 16.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
07. 05. 2006 o 17.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
20. 06. 2006 o 18.00 h Dom umenia Piešťany
01. 07. 2006 o 15.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
02. 07. 2006 o 15.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
01. 07. 2006 o 15.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
02. 07. 2006 o 15.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána
26. 11. 2006 o 15.30 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána

USA 2006. Chlpatý mamut Manny, leňochod Sid, šablozubý tiger Diego a večná smoliarka prehistorická veverička sa po štyroch rokoch vracajú do kín. Doba ľadová pomaly ustupuje a naši traja hrdinovia teraz žijú v primitívnej verzii vodného parku s vodnými šmykľavkami, bazénmi s vlnami a množstvom zvierat, ktoré si užívajú slniečka. Slovenský dabing. Min.: 92. MP. Vstupné: 69 Sk.

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica