Lúčnica v novom rytme

Typ podujatia
hudobno-zábavný program

Dátum, čas a miesto konania
30. 11. 2006 o 19.30 h | Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove

UsporiadateľSlovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Popis
Spevácky zbor Lúčnica, vstupné 200,- Sk.

Newsletter
Detská knižnica