obrázok

Liga proti osteoporóze
/ stretnutie členov, pre seniorov

23. 11. 2006 o 14.30 h Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
21. 03. 2007 o 15.30 h Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
12. 11. 2007 o 15.00 h Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
03. 03. 2008 o 18.00 h Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Stretnutie členov klubu.

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica