obrázok

Cestovanie - moja záľuba
/ beseda

28. 11. 2006 o 17.00 h Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Rozprávanie Yara M. Kupča spojené s premietaním diapozitívov.

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica