Cestovanie - moja záľuba

Typ podujatia
beseda

Dátum, čas a miesto konania
28. 11. 2006 o 17.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Rozprávanie Yara M. Kupča spojené s premietaním diapozitívov.

Newsletter
Detská knižnica