Novomestský folklór

Typ podujatia
koncert, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
02. 12. 2006 o 19.30 h | Komplex Balnea - Centrum
24. 05. 2008 o 16.00 h | Harmony - Hudobný pavilón pri jazierkach
06. 08. 2008 o 19.00 h | Harmony - Hudobný pavilón pri jazierkach
15. 01. 2009 o 16.00 h | Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove
06. 05. 2009 o 16.00 h | Harmony - Hudobný pavilón pri jazierkach
27. 06. 2009 o 16.00 h | Harmony - Hudobný pavilón pri jazierkach

UsporiadateľSlovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Popis
Folklórny súbor z Nového Mesta nad Váhom.

Newsletter
Detská knižnica