Veda v centre: Staré odrody sú „IN“

obrázok

Typ podujatia
prednáška

Dátum, čas a miesto konania
11. 04. 2019 o 16.30 h | La Musica caffe / restaurant / music bar (klubovňa)

UsporiadateľNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚRV: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

SpoluusporiadateľLa Musica caffe / restaurant / music bar

Popis
Hosťom vedeckej kaviarne bude Ing. Martin Gálik, PhD. - záhradník, architekt, ovocinár, žurnalista vedecký pracovník Génovej banky Slovenskej republiky

Témy diskusie:
• staré a historické odrody ovocných drevín
• význam ovocných drevín v krajine
• agrolesníctvo-revolúcia v poľnohospodárstve?
• využitie ovocných drevín v agrolesníckych systémoch

Newsletter
Detská knižnica