obrázok

Folklórny súbor Žito - Návrat ku koreňom
/ tanec, pre deti

26. 06. 2021 o 18.00 h Dom umenia Piešťany

Celovečerný premiérový program Folklórneho súboru ŽITO – Návrat ku koreňom

Program FS Žito je venovaný jarnému zvykosloviu, v rámci ktorého uvidíte nové programové čísla z Gemera, Tekova a Trenčína.
Hosťom v programe je Detský folklórny súbor Klások z Piešťan.

Predstavenie je súčasťou projektu 3x za ľudovou kultúrou.

Vstupné: 7,-€ / predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia

Usporiadateľ: Dom umenia Piešťany
Folklórny súbor Žito

Newsletter
Detská knižnica