obrázok

Komplex Balnea - Centrum

Dátum vzniku
1965 - 1981

Adresa
Kúpeľný ostrov, 26, 34, 32, 30, 13

V súlade s koncepciou rozvoja kúpeľov, v rokoch 1965 - 1981 vybudovali v centrálnej časti Kúpeľného ostrova s kapacitou 1280 lôžok, ktorý poskytuje kompletné stravovacie, ubytovacie, balneoterapeutické, kultúrne a fyzioterapeutické, kultúrne a ďalšie žiaduce služby kúpeľnej klientele. Výstavba sa započala objektom Palaca (autori architekti V. Uhliarik a A. Plačko), v rokoch 1970 - 1971 pokračovala ústavmi Grand a Splendid (architekti V. Uhliarik a J. Schuster), v rokoch 1979 - 1980 vybudovali Esplanade (V. Uhliarik, arch. CH. Tursunov) a v roku 1981 odovzdali do prevádzky, ako posledný objekt, Spoločenské centrum (J. Schester). Všetky funkčné zložky sú navzájom pospájané, čo umožňuje neobmedzenú celoročnú prevádzku. Komplex je príkladom neofunkcionalistickej architektúry.

Newsletter
Detská knižnica