Hommage á Bach

Typ podujatia
koncert

Dátum, čas a miesto konania
19. 07. 2005 o 19.30 h | Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove
19. 07. 2006 o 19.30 h | Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove
17. 07. 2007 o 19.30 h | Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove

UsporiadateľSlovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Popis
Ivana Pristašová - koncertná majsterka, husle (SR)
Igor Karško - husle (Švajčiarsko/SR)
Vstupné: 250 SKK

Newsletter
Detská knižnica