PaeDr. Švorc Jaroslav (1953)

Typ autority
Spisovateľ, horský záchranár

Životopis
Je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a bol riaditeľom základnej školy. Dlhé roky pôsobil ako predseda Dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby. Od roku 1981 sa venuje písaniu. Publikoval v rôznych časopisoch, je spoluautorom knihy o histórii tatranských chát Strechy nad oblakmi (1998), knihy Tatranská horská služba (2000), Horská služba na Slovensku (2004). V roku 2004 vyšla jeho samostatná monografia pod názvom Smrť si nevyberá, ktorá bola neskôr preložená aj do českého a poľského jazyka.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica