obrázok

Trajan - Benešovský Adam (1586 - 1650)

Narodený
Benešov

Dátum a miesto úmrtia
Drahovce

Pôsobnosť
Drahovce

Typ autority
Kňaz, správca farnosti v Drahovciach, básnik, autor oslavnej básne o piešťanských kúpeľoch.

Životopis
Bol protestanským kňazom. Otec Ján pochádzal z Trutnova, bol dvakrát ženatý a mal jednu dcéru. Študoval teológiu na univerzite v Prahe. V roku 1609 dosiahol hodnosť bakalára. Pôsobil ako kňaz vo Vimperku a roku 1621 (po bitke na Bielej hore) odchádza do exilu. Zdržoval sa v Scheliningere, Šoproni a v Žiline a pred rokom 1640 bol správcom farnosti protestantských farníkov v Drahovciach, potom pravdepodobne v Trenčíne. Písal na rôzne témy ako sú spisy lekárske, náboženské, historické, autobiografické a príležitostnú oslavnú poéziu. Po latinsky napísal elegickým distichom oslavnú báseň na liečivé (uzdravujúce) piešťanské pramene "Saluberrimae Pistinienses Thermae" (Trenčín 1642). Tu okrem iného píše o dobovej podobe a technickej vybavenosti žriedlovej lokality, ktorú ľud nazýval Teplice v roku 1642: "... Nieto tu kúpeľnej budovy s bazénom pre mnohých ľudí, /aby sa na vodu zniesol žiadaný tieň/. Kopú sa priehlbne malé len a vždy tam, kde komu vôľa / v štrku a piesčinách suchých. Plno je vody v nich hneď." Prvýkrát na jej význam upozornil Matej Bel v "Notitia Hungariae..." (1742). Báseň má okrem umeleckej aj historickú a dokumentárnu hodnotu. Obsahuje množstvo údajov o prírode, osídlení Piešťan i okolia a tunajších kúpeľoch. Dosiaľ nie je známe, aké bolo jeho pastoračné pôsobenie v Drahovciach, nie je tu známa protestantská komunita. Možné je i to, že to boli spoluexulanti z Čiech. Nevieme s určitosťou ani to, kde a kedy skonal.
Socha Adama Trajana od sochára L. Ľ. Polláka je umiestnená v mestskom parku. Po Trajanovi je pomenované aj najväčšie sídlisko v Piešťanoch, ktoré sa začalo budovať v r. 1981.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica