Med a včelie produkty

Typ podujatia
prednáška, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
07. 02. 2006 o 17.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
08. 02. 2007 o 17.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
10. 03. 2009 o 17.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Prednáška Rudolfa Moravčíka spojená s ukážkami a ochutnávkou

Newsletter
Detská knižnica