obrázok

Winter Alexander (1836 - 1909)

Narodený
19. 08. 1836, Tvrdošovce

Dátum a miesto úmrtia
19. 04. 1909, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Podnikateľ v kúpeľníctve, budovateľ kúpeľov Piešťany. Propagátor Piešťan aj mimo územia Rakúsko - Uhorska.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany. (Piešťany: Mestská knižnica, 2000, s. 33.)
http://www.nemocnicapiestany.sk/historia/winter.php

Životopis
Alexander Winter sa narodil v chudobnej rodine v Tvrdošovciach. Študoval v Nových Zámkoch, pôsobil ako obchodník a podnikateľ. V roku 1867 si vzal za manželku Henrietu rodenú Kácserovú, dcéru váženého obchodníka so železiarskym tovarom z Trenčína. V Ipeľských Šahách založil skromný obchod s textilným tovarom. Zaoberal sa výstavbou župných ciest a časom postavil tehelňu, vápenku a veľký parnú pílu. Manželka Henrieta mala záujem o literatúru, ale i o hudbu. Alexandrovi Winterovi pomáhala pri podnikaní, viedla mu účtovníctvo. V roku 1889 si prenajal od grófa Františka Erdödyho Piešťanské kúpele a založil firmu: "Alexander Winter a synovia, podnik generálneho prenájmu kúpeľov". Nájomná zmluva bola viackrát obnovovaná, celkove až na obdobie 99 rokov. Alexander Winter dal postupne opraviť a zveľaďovať staršie kúpeľné budovy, ktorých bolo v tom čase v Piešťanoch pomerne málo. Kúpele boli zanedbané a dlhé roky sa do nich poriadne neinvestovalo. Dal zrekonštruovať budovy dnešných Napoleonských kúpeľov, Kurhotel (dnešné riaditeľstvo kúpeľov) a menšie hospodárske budovy. Mal troch synov: Františka (1868 - 1900), Ľudovíta (1870 - 1968) a Imricha (1878- 1943) a dcéru Milku (1869 - 1941). Syna Františka poveril vedením podniku v Ipeľských Šahách a Ľudovíta v roku 1890 zavolal do Piešťan, aby mu pomáhal pri riadení a budovaní kúpeľov. Pripojil sa k nemu aj brat Imrich, ktorý sa stal neskôr prvým predsedom Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a zakladateľom piešťanského (dnešného Balneologického) múzea. V rokoch 1893 - 1894 dal Alexander vybudovať Kúpeľnú dvoranu a letné divadlo s kapacitou 400 sedadiel. V roku 1893 založil "robotnícky penzionát" - neskoršiu nemocnicu pre robotníkov s názvom "Pro labore" alebo "A munkának" a získal pre pôsobenie v nej mladého talentovaného a obetavého lekára MUDr. Eduarda Weisza. Robotníci sa tu chodili liečiť cez nemocenské pokladnice, čo bol prevratný čin a zmena záporného postoja nemocenských pokladníc k uhrádzaniu kúpeľnej liečby. Neskôr bol v areáli nemocnice postavený aj pavilón Alexander, pomenovaný práve podľa Alexandra Wintera. V rokoch 1897 - 1898 dal postaviť modernú kúpeľnú budovu "Kúpele Františka Jozefa I.", ktorá stála na Kúpeľnom ostrove (oproti termálnym jazierkam). Budova bola pomenovaná podľa vtedy vládnuceho panovníka Rakúsko - uhorskej monarchie na počesť 50. výročia jeho nástupu na trón. Až do postavenia liečebného domu Irma ( 1910 - 1912) bola najmodernejšou kúpeľnou budovou Piešťanských kúpeľov. V roku 1967 bola zbúraná.
Alexander Winter dbal aj na propagáciu Piešťanských kúpeľov doma aj v zahraničí. Vďaka jeho podnetu, ako aj podnetu jeho syna Ľudovíta, vytvoril koncom 19. storočia mladý budapeštiansky grafik Artur Heyer pre Piešťanské kúpele známy symbol barlolámača. V roku 1903 kúpili Winterovci starý hotel Zelený strom. Dali ho zrekonštruovať a spojiť so susedným domom (ktorý tiež odkúpili). Tak vznikol penzión s 30 moderne zariadenými izbami.
V máji 2011 za účasti potomkov rodiny Winterovcov bola na priečelí hotela Šandor Pavillon odhalená busta Alexandra Wintera, ktorej autorom je sochár David Švorc (Revue Piešťany, leto 2011).

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica