Bezplatný zápis čitateľov do knižnice
/ iné

27. 03. 2006 - 31. 03. 2006 Mestská knižnica mesta Piešťany
10. 03. 2008 - 14. 03. 2008 Mestská knižnica mesta Piešťany
01. 10. 2009 - 31. 10. 2009 Mestská knižnica mesta Piešťany

Pri príležitosti realizácie II. ročníka projektu Stretnúť knihu každý deň, ktorého cieľom je podpora čítania, ponúkame bezplatný zápis do knižnice všetkým žiakom a študentom prvých ročníkov ZŠ, SŠ a VŠ.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica