Medený drak

Typ podujatia
autogramiáda, divadelné predstavenie

Dátum, čas a miesto konania
27. 04. 2006 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany
24. 05. 2006 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany
24. 05. 2006 o 21.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Inscenácia rozprávky súčasného dánskeho spisovateľa a ilustrátora Sörena Jessena v podaní študentov Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica