obrázok

Mgr. Vráblová Timotea, PhD. (1968)

Typ autority
pedagogička a literárna historička, členka odbornej poroty festivalu Zázračný oriešok 2018

Životopis
Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor slovenský jazyk a literatúra. Svoje prvé roky praxe strávila ako pedagogička v ZUŠ a tiež na bilingválnej ZŠ. Od roku 1991 pracuje ako vedecká pracovníčka Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje staršej slovenskej literatúre 17. - 18. storočia a detskej literatúre. Prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Venuje sa projektom na podporu čítania detí, lektoruje semináre a workshopy tvorivého čítania a písania doma i v zahraničí. Je zakladateľkou festivalu Knižné hody, ktorý sa uskutočňuje na rôznych miestach na Slovensku a v roku 2009 aj v Štrasburgu. Autorsky spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na tvorbe príručiek Čítanie s porozumením vo vydavateľskom projekte Analfabeta Negramotná. Od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) a od roku 2012 pracuje aj vo Výkonnom výbore IBBY.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica