Besedy so spisovateľmi a autormi rozhlasových hier: Jana Bodnárová, Oľga Belešová, Zuzana Grečnárová

Typ podujatia
beseda, autogramiáda

Dátum, čas a miesto konania
13. 07. 2001 o 11.00 h

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Beseda so spisovateľkou Janou Bodnárovou, herečkou Oľgou Belešovou a dramaturgičkou Zuzanou Grečnárovou

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica