Festivalový sprievod
/ iné

13. 07. 2001 o 15.00 h Winterova ulica
11. 06. 2002 o 15.00 h Winterova ulica

Festivalový sprievod detí spojený so zábavným programom

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica