Festivalový sprievod

Typ podujatia
iné

Dátum, čas a miesto konania
13. 07. 2001 o 15.00 h | Winterova ulica
11. 06. 2002 o 15.00 h | Winterova ulica

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Festivalový sprievod detí spojený so zábavným programom

Newsletter
Detská knižnica