Zázračný oriešok 2002

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Číslo ročníka
II. ročník

Typ podujatia
festival, významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania
11. 06. 2002 - 14. 06. 2002 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Piešťany sa v týchto dňoch zmenili z malebného kúpeľného mestečka na mestečko rozprávkové - v termíne 11.-14.6.2002 hostili II. ročník festivalu Zázračný oriešok s veľavravným podtitulom Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. Organizátormi súťažnej prehliadky rozhlasových rozprávok sú Slovenský rozhlas, mesto Piešťany a miestna Mestská knižnica pod vedením riaditeľky Ing. M. Galovej, v spolupráci s Literárnym fondom, Bibianou, Združením rozhlasových tvorcov a Slovenským výborom pre UNICEF. Cieľom festivalu je bezprostredné stretnutie s detskými poslucháčmi, ich rodičmi, pedagógmi a knižničnými pracovníkmi, ktoré tvorcom poslúži na získanie spätnej väzby a hodnotiacich reakcií na reprezentatívne diela z ponuky Dramaturgie pre deti a mládež Slovenského rozhlasu v Bratislave...

Newsletter
Detská knižnica