Stretnutie tvorcov monologickej rozprávky Libuši Friedovej - Rozprávky s podkovičkami
/ beseda, autogramiáda

19. 05. 2004 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Stretnutie tvorcov monologickej rozprávky Libuši Friedovej

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica