Kozliatka

Typ podujatia
beseda

Dátum, čas a miesto konania
24. 05. 2006 o 10.00 h

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Beseda so spisovateľmi a autormi rozhlasových hier.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica