Námorník Kapko Dierka
/ beseda

24. 05. 2006 o 10.00 h Základná škola Holubyho, Piešťany

Beseda so spisovateľmi a autormi rozhlasových hier

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Prílohy

Newsletter
Detská knižnica