Námorník Kapko Dierka

Typ podujatia
beseda

Dátum, čas a miesto konania
24. 05. 2006 o 10.00 h | Základná škola Holubyho, Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Beseda so spisovateľmi a autormi rozhlasových hier

Súvisiace akcie

Prílohy

Newsletter
Detská knižnica