Na slovíčko s Dušekom

Typ podujatia
beseda

Dátum, čas a miesto konania
24. 05. 2006 o 10.00 h | Cirkevná spojená škola (Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela)

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Beseda so spisovateľmi a autormi rozhlasových hier

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica