Na slovíčko s Dušekom
/ beseda

24. 05. 2006 o 10.00 h Cirkevná spojená škola (Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela)

Beseda so spisovateľmi a autormi rozhlasových hier

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica