Chceme k vám zavítať
/ pre deti, integračný program, tvorivá dielňa

28. 11. 2006 o 10.00 h Špeciálna základná škola Mórica Beňovského vo Vrbovom
28. 11. 2006 o 13.00 h Spojená škola Piešťany

Hodiny tvorivých dielní a arterapie výtvarníčky Aleny Wagnerovej určené pre deti so špeciálnymi potrebami. Karol Krčmár a jeho Papierové kráľovstvo. Podujatie v spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave. V priestoroch Špeciálnej základnej školy M. Beňovského vo Vrbovom

o 10.00 h - Vrbové
Tento deň bol významný pre deti zo Špeciálnej základnej školy M.Beňovského vo Vrbovom nielen preto, že si pripravili svoj prezentačný deň, ale zavítali k nim aj vzácni hostia, aby spolu s nimi pracovali na tvorivých dielňach: Alena Wagnerová (v rámci projektu Vitajte v našom svete) a Karol Krčmár (na sprievodnom podujatí k výstave Najkrajšie knihy Slovenska).

o 13.00 h - Piešťany
S výtvarníčkou Alenou Wagnerovou sme v rámci projektu VITAJTE V NAŠOM SVETE v tento deň "tvorili a cestovali" dva krát. Na vydarenej tvorivej dielni tento raz pracovala v priestoroch Špeciálnej základnej školy v Piešťanoch s tamojšími deťmi i klientami Domova sociálnych služieb v Piešťanoch.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica