obrázok

Pešia zóna Piešťany - II. etapa
/ výstava, pre seniorov

01. 11. 2006 - 15. 11. 2006 Piešťanské informačné centrum - Pribinova
20. 11. 2006 - 30. 11. 2006 Mestská knižnica mesta Piešťany

Prezentácia víťazného návrhu v kategórii EXTERIÉR v súťaži Cena za architektúru CE•ZA•R, za rok 2006 vyhlásenej Slovenskou komorou architektov
Autori: Bohuslav Pernecký, Anna Pernecká, Marianna Bogyová, Denisa Krupová

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica