obrázok

Trvalo udržateľný rozvoj a globálna zodpovednosť
/ prednáška, environmentálna aktivita

28. 11. 2006 o 10.45 h Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

Prednáša: Viliam Vavro, ProPolis n.o.

Usporiadateľ: ProPolis, n.o.
Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica