Trvalo udržateľný rozvoj a globálna zodpovednosť

obrázok

Typ podujatia
prednáška, environmentálna aktivita

Dátum, čas a miesto konania
28. 11. 2006 o 10.45 h | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

UsporiadateľProPolis, n.o.
Mestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prednáša: Viliam Vavro, ProPolis n.o.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica