Povoja
/ hudobno-zábavný program, koncert

25. 12. 2006 o 16.30 h Komplex Balnea - Centrum
20. 03. 2008 o 16.00 h Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove
08. 06. 2008 o 15.00 h Hudobný pavilón v parku
31. 05. 2009 o 10.00 h Hudobný pavilón v parku

Ženská spevácka skupina.

Usporiadateľ: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Newsletter
Detská knižnica